АсФУ / Регламенти FIP / Регламент FIP

Регламенти FIP

Виставки

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВИСТАВКОВИЙ РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦІЇ ФІП

(ГРЕКС)

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Цілі виставки

1.1 Федерація ФІП вважає філателістичні виставки доброю можливістю для просування цілей, викладених в Статті 5 її Статуту:

- популяризувати всі аспекти філателії в міжнародних масштабах;

- забезпечувати функціонування форуму, де філателісти можуть зустрічатися у дружній атмосфері;

- демонструвати стан розвитку філателії в усіх її різних областях;

- сприяти міжнародному обміну результатами філателістичних досліджень за допомогою зустрічей і філателістичних семінарів;

- викликати інтерес у філателістів до міжнародних конкурсів;

- демонструвати широкій громадськості, особливо молоді, культурні та освітні цінності філателії та її привабливість як хобі.

 

Стаття 2. Виставкові категорії

Відповідно до Статті 1 цього Регламенту, Федерація ФІП розвиває такі категорії філателістичних виставок:

2.1. Всесвітні виставки

2.1.1 Загальні всесвітні виставки передбачені для всіх Виставкових класів, як зазначено в статті 5.7, і відкриті для всіх Учасників;

2.1.2 Спеціалізовані всесвітні виставки обмежуються одним або декількома Виставковими класами і відкриті для всіх Учасників.

2.2. Міжнародні виставки

2.2.1 Загальні міжнародні виставки для всіх Виставкових класів обмежуються континентальною або регіональною участю їх федерацій-учасників;

2.2.2 Спеціалізовані міжнародні виставки обмежуються одним або декількома Виставковими класами і передбачені для континентальної або регіональної участі їх федерацій-учасників.

2.3. Інші виставки

Інші виставки або конкурси міжнародного інтересу, визнані Радою Федерації ФІП.

 

Стаття 3. Патронат, сприяння та визнання Федерації ФІП

3.1. Федерація ФІП може забезпечувати Учасникам:

- патронат (підтримку) у Всесвітніх виставках (згідно зі Статтею 2.1) (далі «Всесвітня виставка ФІП»);

- сприяння в Міжнародних виставках (згідно зі Статтею 2.2) (далі «Міжнародні виставки ФІП»);

- визнання для інших виставок або конкурсів, визнаних Федерацією (згідно зі Статтею 2.3).

3.2. Якщо Учасник Федерації ФІП делегує якій-небудь незалежній організації або поштовому управлінню країни всю або частину організаційних робіт якоїсь виставки, такий Учасник несе повну відповідальність перед Федерацією ФІП за забезпечення відповідності з Регламентом ГРЕКС та іншим положенням.

3.3. Патронат Федерацією ФІП гарантує адміністрації виставки повну підтримку Федерації ФІП і учасників. Він зобов’язує адміністрацію виставки суворо дотримуватись Статуту Федерації ФІП, Генерального виставкового регламенту ФІП (ГРЕКС), Генерального регламенту ФІП з оцінки конкурсних експонатів (далі «ГРЕВ») і Спеціальних регламентів ФІП з оцінки експонатів у виставкових класах (далі «СРЕВ»), а також будь-яких доповнень до правил окремих виставкових класів та інших положень. Рада Федерації ФІП призначає Консультанта, щоб направляти і сприяти Адміністрації виставки, відповідно до Розділу III.

3.4. Сприяння Федерацією ФІП гарантує Адміністрації виставки підтримку Федерації ФІП і Учасників. Воно зобов’язує Адміністрацію виставки дотримуватися Статуту ФІП, «ГРЕКС», «Гревьє», «СРЕВ» та інших положень, і при цьому допускає свободу дій в усіх інших аспектах, пов’язаних з виставкою. Однак, будь-яке відхилення має бути схвалене Радою Федерації ФІП. Рада Федерації ФІП призначає Консультанта, щоб направляти і сприяти Адміністрації виставки, відповідно до Розділу III.

3.5. Визнання Федерацією ФІП може бути надано Радою Федерації ФІП для адміністрації інших виставок за запитом для подальшого розвитку філателії.

3.6. Заявки на патронат або сприяння Федерації ФІП надсилаються в письмовому вигляді до Секретаріату Федерації ФІП у формі, викладеній у Статті 47.2 Статуту Федерації ФІП.

3.7. Правління Федерації ФІП може надавати попередній патронат, сприяння або визнання для Адміністрації виставки за умови затвердження на наступному Конгресі.

3.8. Адміністрація виставки зобов’язується не подавати заявку або не приймати будь-який інший філателістичний патронат, крім патронату Федерації ФІП і її асоційованих Континентальних федерацій або подібних інших організацій, які можуть бути визнані Федерацією ФІП.

3.9. Рада Федерації ФІП в особі Консультанта ФІП укладає договір з Учасником та Адміністрацією виставки про проведення філателістичної виставки під патронатом або за сприяння Федерації ФІП.

3.10. Для здійснення технічного та організаційного контролю над виставкою під патронатом або за сприяння Федерації ФІП, Адміністрація виставки розробляє свій власний Індивідуальний регламент (далі «ІРЕКС»), який не повинен суперечити регламенту «ГРЕКС» і підлягає схваленню Консультантом ФІП перед публікацією.

3.10.1 Наступні зміни Адміністрацією виставки в регламенті «ІРЕКС» вимагають письмового затвердження Консультанта ФІП, і повинні бути негайно повідомлені всім, кого цього стосується (див. Статтю 49.2 регламенту «ГРЕКС»).

3.11. Подальші зміни в регламенті «ГРЕКС» після підписання Договору не є обов’язковими для Адміністрації виставки, але вони намагаються дотримуватися їх, наскільки вони можуть бути застосовані.

3.12. У разі якщо Адміністрація виставки не виконує зобов’язання, що виникли у зв’язку з наданням патронату або сприяння, Рада Федерації ФІП має право в будь-який час скасувати свій патронат або сприяння. У такому разі Учасники негайно повідомляються про це Радою Федерації ФІП. Присудження нагород на такій виставці не будуть визнані Федерацією ФІП.

 

Стаття 4. Договір та угода

4.1 Для всіх виставок у відповідності зі Статтею 3а підписується договір або угода між Федерацією-учасником, Адміністрацією виставки та Федерацією ФІП.

 

Стаття 5. Виставкові класи

5.1. На виставки Федерації ФІП допускаються Наступні класи.
5.2. Позаконкурсні класи (за запрошенням). Адміністрація виставки може виключити будь-які або всі такі класи.

- Суд честі

- Офіційний клас

- Суддівський клас

- Інші позаконкурсні класи.

5.3. Суд честі охоплює експонати виняткового значення або інтересу.

5.4 Офіційний клас включає експонати:

- від поштових відомств

- від поштових музеїв

- від друкарень поштових марок

- від дизайнерів і граверів поштових марок.

5.5. Суддівський клас включає експонати від Членів журі, призначених для виставки.

5.6. Інші позаконкурсні класи включають експонати, що представляють особливий філателістичний інтерес, від філателістів та організацій.

5.7. Конкурсні класи

Чемпіонський клас Федерації ФІП (тільки Загальні всесвітні виставки ФІП, див. Статтю 6.1 нижче)

- Клас традиційної філателії

- Клас історії пошти

- Клас поштового приладдя

- Клас аерофілателіі

- Клас тематичної філателії

- Клас максимофіліі

- Клас філателістичної літератури

- Клас молодіжної філателії

- Клас податків і зборів

- Клас астрофілателіі

Експонати однієї структури є частиною кожного конкурсного класу, крім Літературного.

Будь-який експонат, що викликає особливий філателістичний інтерес, який не може бути належним чином оцінений за допомогою спеціального регламенту («СРЕВ») якого-небудь даного Класу, підлягає оцінюванню відповідно до загальних принципів «ГРЕВ» Статті 5 групою експертів, призначеної Президією журі.

5.8. Будь-який клас, який сприяює популяризації філателії та колекціонуванню марок.

 

Стаття 6. Розмір виставки

6.1. Загальні всесвітні виставки ФІП повинні мати загальну площу мінімум 2 500 кв.м. і максимум 4 500 кв.м. в своєму розпорядженні для Конкурсних класів. Винятки повинні затверджуватися Радою Федерації ФІП. Термін один кв. м. використовується для позначення одного місця (конструкції), здатного вмістити 16 аркушів.

6.2. Спеціалізовані всесвітні виставки ФІП і міжнародні виставки ФІП повинні займати загальну площу 1 000 – 2 500 кв.м. для Конкурсних класів. Винятки затверджуються Радою Федерації ФІП.

6.3. Кожен експонат Чемпіонського класу займає таку ж кількість місць, як і експонати, які отримали 85 або більше балів. Експонати Чемпіонського класу не можуть вимагати меншого розміщення.

6.4. У всіх інших Конкурсних класах (крім Молодіжного або Літературного класу) 5 кв.м. рівномірно розподіляються на всі прийняті експонати, які отримали до 84 бали, включаючи експонати, що вперше приймають участь.

Таким же чином 8 кв.м. рівномірно розподіляються на всі прийняті експонати, які отримали 85 або більше балів на виставці ФІП.

Експонати, які вперше приймають участь та отримали 85 або більше балів на кваліфікаційній виставці Континентальної федерації (див. Ст. 10.10), отримують таку ж кількість місць, як і ті, які отримали 85 або більше балів на виставці ФІП.

6.5. Експонатами, які претендують на більшу кількість місць на виставці, за запитом експонента, надається збільшення місць для всіх виставок в наступному календарному році. У разі такого надання експонент не може запитувати меншу кількість місць.

6.6. Адміністрація виставки приймає рішення про розподіл наявних місць для індивідуальних виставкових класів. Клас молодіжної філателії, якщо включений, повинен займати не менше 5% наявного простору, за умови достатньої кількості заявок.

6.7. На кожній всесвітній чи міжнародній виставці ФІП не менше 20% експонатів повинні бути в конкурсі вперше.

6.8. Для літературного класу повинна бути забезпечена читальна зона, щоб відвідувачі могли вивчити експонати.

6.9. Рекомендується, щоб кожен Виставковий клас був продемонстрований як цілісний об’єкт в частині або зоні виставки.

 

Стаття 7. Оцінювання експонатів

7.1. Експонати Чемпіонського класу ФІП та інших конкурсних класів (Стаття 5.7) повинні оцінюватися відповідно до єдиних принципів для всіх виставок ФІП (Стаття 2). Ці принципи викладені в регламентах «ГРЕВ» і «СРЕВ».

 

Стаття 8. Присудження і визнання

8.1. Позаконкурсні класи

Позаконкурсні експоненти повинні отримати належне визнання їх експонатів від Адміністрації виставки.

8.2. Чемпіонський клас ФІП

Єдиним призом для цього класу є гран-прі d'Honneur, цінний предмет мистецтва. Експонати Чемпіонського класу ФІП, які не отримали гран-прі d'Honneur, отримують цінний предмет мистецтва від Адміністрації виставки.

8.3. Інші конкурсні класи

a) на Загальних всесвітніх виставках

- міжнародний гран-прі

- національний гран-прі

b) на Спеціалізованих всесвітніх виставках

- гран-прі виставки (Grand Prix d'Exposition)

c) на Міжнародних виставках

- гран-прі виставки (Grand Prix d'Exposition)

Призи гран-прі - це цінні предмети мистецтва.

Дані щодо Конкурсного класу, за яким присуджується Національний гран-прі, вказані в регламенті «ІРЕКС». Експонати всіх інших Конкурсних класів можуть претендувати на Міжнародний гран-прі.

Будь експонат може отримати один і той же гран-прі тільки один раз.

8.4. Наступні нагороди в розпорядженні журі для конкурсних класів

- Великі золоті медалі

- Золоті медалі

- Великі позолочені медалі (срібло з позолоченим покриттям)

- Позолочені медалі (срібло з позолоченим покриттям)

- Великі срібні медалі

- Срібні медалі

- Срібно-бронзові / великі бронзові медалі

- Бронзові медалі

Для Молодіжного класу у вікових групах A і B медалі можуть присуджуватися аж до рівня Великої позолоти, у віковій групі C - до рівня Золота. Для одностендових експонатів можуть присуджуватися нагороди із золота, позолоченого срібла і бронзи. Всі медалі присуджуються разом з відповідним сертифікатом.

8.5. Журі може на додаток до присудженої медалі вимовити Вітальну промову від імені Федерації ФІП щодо тих експонатів, які відрізняються видатним філателістичним дослідженням або оригінальністю. Вітальна промова не може бути виголошена двічі по відношенню до одного і того ж експонату, якщо тільки не був представлений абсолютно новий аспект дослідження. Присудження вітальних промов може бути зроблено Журі та підтверджено дипломом від Ради Федерації ФІП.

8.6. На додаток до Гран-прі (Стаття 8.3), Адміністрація виставки може засновувати спеціальні призи в розпорядженні Журі. Вони присуджуються цілком на розсуд Журі експонатам, які отримали не менше 85 балів (крім Молодіжного класу з не менш ніж 75 балами) як визнання значної філателістичної заслуги або виняткового матеріалу. Такі призи не означають проміжного присудження медалі. Ці спеціальні призи передаються в розпорядження журі без накладання будь-яких умов.

 

РОЗДІЛ II. УМОВИ УЧАСТІ У ВИСТАВКАХ ПІД ПАТРОНАТОМ

АБО ЗА СПРИЯННЯ ФЕДЕРАЦІЇ ФІП

 

Стаття 9. Підстави для участі в Чемпіонському класі

9.1. Участь в Чемпіонському класі ФІП обмежується експонатами, які отримали 95 або більше балів у Всесвітніх виставках ФІП в будь-які три окремі роки за попередні 10 років.

9.2. Гран-прі вважається кваліфікаційної медаллю, проте в розрахунок може бути прийнята тільки одна Велика золота медаль (мінімум 95 балів) або один Гран-прі на рік.

9.3. Експонат приєднується до чемпіонського класу 1 січня в рік після отримання кваліфікації.

9.4. Список експонатів, допущених до конкурсу чемпіонським класу ФІП, готується в кінці кожного року Радою Федерації ФІП. Кваліфікаційний експонат може приймати участь у конкурсі чемпіонським класу ФІП будь-які п’ять календарних років за вибором експонента за період десяти років, як тільки він стає допущеним.

9.5. Після того як експонат допускається в Чемпіонський клас ФІП, він не може виставлятися ні в якому іншому конкурсному класі на виставках ФІП. Матеріал з такого експоната не повинен використовуватися в іншому експонаті. У разі якщо експонент бажає представити суттєво інший експонат, невелика частка такого матеріалу, не більше 10% окремих філателістичних предметів кваліфікаційного експонату, може включатися протягом п'яти років після отримання допуску в цей клас. Зловживання цим привілеєм призводить до виключення експоната з конкурсу рішенням Журі.

9.6. Після отримання Гран-прі d'Honneur чемпіонського класу ФІП або підтвердження придатності для участі згідно зі Статтею 9.4, експонат може демонструватися поза конкурсом тим же власником.

 

Стаття 10. Кваліфікація для участі в Конкурсних класах

10.1. Участь у Всесвітніх виставках під патронатом ФІП і Міжнародних виставках за підтримки викладено в Статті 48 Статуту.

10.2. Експонат повинен отримати мінімум 75 балів або еквівалентну нагороду на виставці національного рівня за попередні десять років, починаючи від дати подання заявок.

10.3. Для експонатів літературного класу попередні нагороди не потрібні. Книги мають бути опубліковані протягом попередніх п’яти років і брати участь в літературному класі протягом попередніх двох років. Датою кваліфікації вважається 1 січня того року, в якому проводиться Виставка.

10.4. Для експонатів Молодіжного класу кваліфікацією для вікової групи A (від 10 до 15 років) є національні 70 балів і для вікової групи В (від 16 до 18 років) і C (від 19 до 21 років) - національні 75 балів. Колишній молодіжний експонат, який отримав 85 або більше балів за п’ятистендовий експонат у віковій групі С, кваліфікується для виставки в старшому класі.

10.5. Якщо така кваліфікація отримана на якій-небудь інший виставці, крім Національної виставки його країни-учасниці, експонент повинен надати свідоцтво про визнання заслуг від його Федерації-учасниці.

10.6. Ті Учасники, що не організовували національну виставку за попередні п’ять років, можуть засвідчити кваліфікацію експоната. Таке свідоцтво повинно бути підписано Президентом або Генеральним секретарем Учасника.

10.7. На Міжнародній виставці ФІП експоненти, які не є учасниками, можуть також брати участь як зазначено в статті 48.2 Статуту. Вони повинні виконати кваліфікаційні вимоги Статей 10.2, 10.3, 10.4 і 10.5.

10.8. Експонати, які до цього не демонструвалися на Національних виставках, або які не отримали кваліфікацію згідно зі Статтями 10.3 - 10.7, не можуть брати участь у виставці ФІП.

10.9. Рекомендується, щоб медалі одного рівня приймалися усіма Учасниками, як передбачено в Статті 8.4.

10.10. Кваліфікованою виставкою Континентальної федерації є та, де всі керівники груп і мінімум 80% всіх суддів мають акредитацію ФІП. Крім того, вона повинна отримати визнання Федерації ФІП.

 

Стаття 11. Заявки

11.1. Заявка на участь у виставці ФІП подається через Уповноваженого країни, де проживає заявник. Заявки також можуть подаватися резидентами, які не є учасниками, через Уповноваженого Учасника, з яким вони асоційовані.

11.2. У заявці експонент повинен підписати визнання права власності на експонат і дати свою згоду дотримуватися всіх правил Федерації ФІП.

11.3. Експонент може змінити країну, де він виставляє експонат, письмово повідомивши попередню країну і Генерального секретаря ФІП рекомендованим листом про своє рішення, вказавши нову країну, де він буде виставляти експонат в майбутньому. Копія цього листа повинна бути направлена в Федерацію попереднтої країни.Федерація нової країни також має дати свою письмову згоду на таку зміну Генеральному секретарю ФІП. Ця зміна реєструється і є виключним на строк не менше п’яти років, починаючи від дати реєстрації зміни Федерацією ФІП.Експонент також повинен письмово вказати для всіх сторін свою належність до організації Федерації в новій країні, як зазначено в Статуті ФІП, Стаття 48.1.

11.4. Якщо експонент також є Суддею, який отримав акредитацію ФІП, Федерація нової країни має право відносно нього відправити письмовий запит Генеральному секретарю ФІП як на Суддю ФІП, що входить в нову Федерацію для затвердження Радою Федерації ФІП.

 

Стаття 12. Розгляд заявок

12.1. Адміністрація виставки приймає рішення про прийняття або відхилення заявки. Причини відхилення заявки не повідомляються. Однак, всі заявки на кваліфікаційні експонати, отримані для участі в Чемпіонському класі ФІП, повинні бути прийняті.

12.2. Адміністрація виставки суворо дотримується правил розподілу виставкових місць, передбачених Статтями 6.3 та 6.4.

12.3. Адміністрація виставки не розглядає заявки від будь-якого експонента, який ініціював судовий розгляд до, під час або після якоїсь виставки ФІП, намагаючись змінити або вплинути на присудження нагород, винесені Журі.

 

Стаття 13. Підтвердження прийняття

13.1. Рішення про прийняття або відхилення заявок відсилається Експоненту через Уповноваженого.

13.2. При прийнятті експонент оплачує виставковий збір протягом терміну, встановленого Адміністрацією виставки.

13.3. Для остаточного ухвалення експонент повинен надати фотокопію титульної сторінки на одній з мов Федерації ФІП, з описом концепції експоната. Для літературного класу експонент повинен надати переклад назви та технічного опису на одній з мов Федерації ФІП.

 

Стаття 14. Зобов’язання експонента

14.1. Кожен експонент повинен дотримуватися регламентів «ГРЕКС», «ГРЕВ», «СРЕВ», Доповнення до правил для Виставкових класів, якщо такі є, і регламенту «ІРЕКС».

14.2. Експонент, який відмовляється від медалі, присудженої Журі, виключається з усіх Всесвітніх або Міжнародних виставок ФІП строком на п’ять років.

 

Стаття 15. Обмеження участі

15.1. Кожен експонент може представити максимум два експонати на виставці. У разі участі членів сім’ї, дозволяється максимум чотири експонати на сім’ю. Якщо на виставці перевищено число дозволених експонатів тільки на один експонат, або два в разі членів сім’ї, вони можуть бути прийняті відповідно до цього положення. Участь в Чемпіонському класі ФІП і літературному класі не підлягає такому обмеженню.

15.2. Члени журі, старші консультанти Журі, члени Експертної комісії та помічники членів Журі, які працюють на такій виставці, а також їхні кровні родичі та родичі чоловіка і дружини не допускаються до участі ні в одному конкурсна класі.

15.3. Експонат, який був проданий, переданий або подарований експонентом одного з членів його сім’ї, вважається новим експонатом, і повинен заново відповідати всім вимогам, зокрема Статей 10 і 17.1.

15.4. Для молодіжних експонатів збір, еквівалентний вартості одного місця в старших класах, призначається на кожен експонат на міжнародних виставках ФІП.

 

Стаття 16. Псевдоніми

16.1. Експонент може виставляти свій експонат під псевдонімом. Адміністрація виставки та Президія журі повинні бути повідомлені про справжнє ім’я експонента.

 

Стаття 17. Основні вимоги до заявки на участь у виставці

17.1. За винятком літературного класу, кожен експонент повинен володіти своїм експонатом не менше двох років до того, коли він зможе мати право бути допущеним для участі у виставці ФІП.

17.2. Кожен експонент повинен утримуватись від виставлення матеріалу, який не відповідає правилам ФІП або законам країни-організатора. Законні обмеження на демонстрацію матеріалів визначаються в регламенті «ІРЕКС».

17.3. Експонент може звернути увагу на особливі предмети в експонаті і на літературу, написану ним стосовно цього експоната. Однак, вказувати вартість (цінність) не дозволяється. Назва експонату повинна чітко відображати зміст у формі, зрозумілій для відвідувачів виставки.

17.4. Журі повинні бути представлені оригінали або копії, засвідчені Національною Федерацією, будь-яких сертифікатів, що мають відношення до матеріалу експонату. Їх слід помістити позаду захисної оболонки. Копії також можуть надаватися Національному уповноваженому, як зазначено в загальному регламенті.

17.5. Кожен експонат повинен виставлятися в захисній оболонці. Вона повинна відкриватися для огляду Експертною комісією. Окремі предмети не повинні знаходитися в запечатаних контейнерах.

 

Стаття 18. Привілеї експонента

18.1. Експонент має право в безкоштовному порядку на наступне:

- два постійних вхідних квитки на весь термін дії виставки;

- виставковий каталог;

- копія звіту журі (Palmares).

 

Стаття 19. Заходи в разі порушення експонентами своїх зобов'язань

19.1. У разі порушення положень Статті 11.2 та 14, експонент може бути дискваліфікований з виставки.

19.2 У разі якщо експонент

- не виставляє експонат без поважних причин, Рада Федерації ФІП відсторонює експонента від участі у виставках ФІП на термін двох календарних років;

- зазначив хибну інформацію у своїй заявці або

- виставив інший, а не зареєстрований ним експонат, або в разі чемпіонського класу ФІП, інший, а не затверджений експонат, Консультант ФІП, після ретельного вивчення фактів, рекомендує Раді Федерації ФІП заходи, які можуть включати тимчасову або постійну дискваліфікацію з подальших виставок ФІП.

19.3. Експонент, який під час роботи журі намагається вплинути на суддівство над яким-небудь експонатом, прямо або через Уповноваженого або іншу особу, негайно дискваліфікується і може бути усунений від участі в майбутніх виставках ФІП.

 

РОЗДІЛ III. КОНСУЛЬТАНТИ ВИСТАВОК ФІП

 

Стаття 20. Відповідальність

20.1. Рада Федерації ФІП призначає Консультанта для кожної Всесвітньої або Міжнародної виставки ФІП. Такий консультант несе відповідальність безпосередньо перед Радою Федерації ФІП.

20.2. Консультант відповідає за переговори і підписання Договору між Радою Федерації ФІП з одного боку і Учасником ФІП і Адміністрацією виставки з іншого боку (Стаття 3.9).

20.3. Консультант виконує консультуючу і координуючу роль під час підготовки виставки та забезпечує дотримання регламенту «ГРЕКС» і всіх інших положень Федерації ФІП.

20.4. Зокрема Консультант відповідає за забезпечення:

- наявності належних виставкових залів та місць,

- прийняття необхідних заходів безпеки щодо експонатів,

- підготовки митних формальностей для оформлення експонатів та учасників,

- уповноважені виконують свої обов’язки відповідально і дотримуються відповідних положень,

- робота журі на виставці добре забезпечена технічно і організаційно.

20.5. Консультант може вимагати, щоб Адміністрація виставки провела альтернативні заходи відносно положень Статті 20.4.

20.6. Будь-які необхідні транспортні витрати і витрати на проживання, а також інші витрати, понесені Консультантом, як до так і після виставки, повинні повністю оплачуватися Адміністрацією виставки.

20.7. Консультант повинен отримати запрошення від Адміністрації виставки на весь період дії виставки. Його витрати, пов’язані з переїздом та проживанням, несе Адміністрація виставки. Він повинен прибути за два дні до відкриття виставки та відбути на наступний день після її закриття.

20.8. Ім’я та адреса Консультанта повинні бути згадані у всіх рекламних буклетах і виставкових каталогах, для того, щоб з ним можна було зв’язатися в будь-який час з питаннями, що виникли у зв’язку з виставкою.

20.9. Консультант не є членом журі, за винятком спеціалізованих літературних виставок.

20.10. Вся коммунікація між Адміністрацією виставки, Радою Федерації ФІП і Комісіями ФІП проходить через Консультанта ФІП.

 

РОЗДІЛ IV. СПЕЦІАЛЬНІ УПОВНОВАЖЕНІ

 

Стаття 21. Призначення

21.1. Національні уповноважені (далі «Уповноважені») призначаються з метою підтримки всіх Всесвітніх та Міжнародних виставок ФІП відповідно до Рекомендацій для Національних уповноважених. Адміністрація виставки звертається із запитом до Учасників призначити Уповноваженого завчасно перед публікацією першої публічної брошури для виставки. Адміністрація виставки може запропонувати будь-яку особу в якості Уповноваженого. Тим не менше, питання про призначення одноосібно вирішується Учасником. Рада Федерації ФІП може відхилити призначення Уповноваженого. Консультант повинен мати список для затвердження до його публікації. Учасник може за згодою Консультанта і Адміністрації виставки звернутися із запитом про призначення додаткового Уповноваженого, але без будь-якого зобов’язання по відношенню до Адміністрації виставки. Якщо Учасник бажає призначити помічника Уповноваженого, це має бути узгоджено з Консультантом.

21.2. Учасник, чий Уповноважений вручну переносить більше 2400 листів (по 16 аркушів на місце), не включаючи літературу, має право попросити про призначення додаткового уповноваженого, який отримує такі ж привілеї, як і Національний уповноважений.

21.3. Кожен учасник має право покласти обов’язки Уповноваженого своєї країни на Уповноваженого іншої країни, за умови затвердження і координації з Учасником такої країни.

21.4. Не призначення Уповноваженого трактується як намір Учасника ФІП не призначати Уповноваженого для певної виставки. Якщо Уповноважений не призначається, тоді Національна федерація виступає як Уповноважений. Якщо Учасник відхиляє призначення якого-небудь Уповноваженого, експоненти мають право виставлятися через Уповноваженого іншої Федерації за згодою з Федерацією такого Уповноваженого. Не дивлячись на це, ніяке таке переміщення не зачіпає виставковий список Федерації вихідної країни щодо форм участі, каталогів і звітів журі.

 

Стаття 22. Уповноважені

22.1. Уповноважені від Учасників, а також від Національних федерацій у складі Континентальної федерації, якщо виставка проводиться на такому континенті, повинні призначатися для Всесвітніх виставок ФІП.

22.2. Уповноважені від не членів можуть призначатися для Міжнародних виставок з визнанням Федерації ФІП.

22.3. Уповноважені, що відповідають за 6 і більше експонатів, включаючи літературні експонати, не можуть також виступати в якості членів журі.

 

Стаття 23. Публікація списку уповноважених

23.1. Список Уповноважених публікується у всіх рекламних брошурах і в виставковому каталозі.

 

Стаття 24. Відносини з Адміністрацією виставки

24.1. Уповноважений одноосібно відповідає за підтримання контакту з Адміністрацією виставки від імені експонентів в конкурсних класах. Вся коммунікація між експонентами країни і Адміністрацією виставки і навпаки повинна проходити через Уповноваженого.

24.2. Стосовно позаконкурсних класів, Уповноважений повинен інформуватися про всі запрошення від Адміністрації виставки експонентів його країни.

24.3. Уповноважений підтримує постійний контакт з Адміністрацією виставки.

24.4. Уповноважений повинен оперативно проінформувати Адміністрацію виставки, якщо який-небудь експонат знімається з виставки.

 

Стаття 25. Обов’язки Уповноважених

25.1. Уповноважені зобов’язані:

- рекламувати виставку серед філателістів своєї країни;

- приймати заявки на участь, вивчати описи, що містяться в них, підтверджувати наявність титульного листа і враховувати суворі вимоги до кваліфікації, направляти їх Адміністрації виставки; вони підписують форму заявки, яка підтверджує правильність внесених даних;

- приймати заявки тільки від тих експонентів, які в межах їх юрисдикції відповідають Статтями 10.1, 21.3 і 22.1.

25.2. Коли Уповноважений перебуває безпосередньо на виставці і отримує привілеї, передбачені згідно зі Статтею 28, він також зобов'язаний:

- прийняти повну відповідальність за виставлення експонатів та перевіряти правильність їх встановлення;

- бути присутнім на всіх нарадах Уповноважених, щоб бути готовим увійти в Експертну комісію, якщо буде потрібно;

- бути готовим відповідати на запитання під час суддівства на виставці, в разі необхідності;

- бути присутнім на офіційних заходах (монтаж, церемонія відкриття, суддівство, демонтаж, тощо) під час його перебування, для того щоб отримати від Адміністрації виставки в призначений ними час будь-які нагороди, спеціальні призи і т.п., присуджені для їх експонентів;

Уповноважені мають право вимагати, щоб вищеописане було відправлено на їх домашню адресу.

25.3. Уповноважені, які не виконують свої обов’язки згідно з Розділом IV, отримують письмове попередження із копією для їх Федерації.

 

Стаття 26. Монтаж, демонтаж і транспортування експонатів

26.1. Адміністрація виставки повинна дозволити Уповноваженому бути присутнім при монтажі і демонтажі експонатів під його наглядом. Адміністрація виставки надає йому будь-яке необхідне сприяння.

26.2. Уповноважених, які перевозять свої експонати особисто на виставку, необхідно зустріти в найближчому міжнародному аеропорту або залізничній станції. Також необхідно сприяти з митними формальностями і супроводжувати Уповноважених в охоронювану зону виставки для отримання експонатів. Таке ж сприяння повинно забезпечуватися, коли вони особисто повертають експонати в їх рідні країни після їх демонтажу.

26.3. Якщо Уповноважений не покидає країну протягом двох днів після закінчення виставки або Конгресу, в залежності від того, що настає пізніше, Адміністрація виставки, якщо необхідно, надає послуги з безпечного зберігання експонатів, але за рахунок Уповноваженого.

 

Стаття 27. Кількість експонатів

27.1. Уповноважений повинен отримати мінімальну кількість допущених експонатів, щоб мати право на привілеї, описані в Статті 28.1. Це кількість експонатів щорічно публікується Радою Федерації ФІП і застосовується до всіх виставок в зазначеному календарному році.

27.2. В інтересах експонентів, щоб Адміністрація виставки та Уповноважені заздалегідь досягли взаємної угоди про кількість місць, яке може бути розподілено серед них щоб уникнути труднощів.

27.3. Рада Федерації ФІП визначає кількість експонатів для кожного Учасника. Мінімум не може бути менше трьох, з яких не більше однієї третини може бути в молодіжному класі. Експонати літературного класу не зараховуються до цієї кількості. Застосовувані критерії описані в Рекомендаціях для Уповноважених.

 

Стаття 28. Привілеї Уповноважених

28.1. Адміністрація виставки зобов’язана забезпечити наступне для роботи Уповноважених, кваліфікованих згідно зі Статтею 27.1:

- номер у готелі з ванною або душем і сніданком до двох персон, на період дії виставки, а також узгодженого часу для монтажу і демонтажу експонатів;

- належне добове постачання протягом фактичного перебування на виставці. Добові повинні виплачуватися на перших зборах Уповноважених.

28.2. Всі Уповноважені мають право в безкоштовному порядку на наступне:

- два постійних вхідних квитки на весь термін дії виставки;

- виставковий каталог;

- копію звіту журі (Palmares);

- два запрошення на Банкет Palmares і на всі офіційні виставкові заходи по одному на члена сім’ї.

28.3. Кваліфікований Уповноважений перебуває в готелі, наданому Адміністрацією виставки, щоб можна було підтримувати з ним контакт. Ніякі компенсації не надаються, якщо Уповноважений зупиняється в іншому місці.

 

Стаття 29. Конференц-зал для Уповноважених

29.1 Адміністрація виставки надає конференц-зал у розпорядження Уповноважених на час проведення виставки. Зал повинен бути достатньо великим для проведення формальних зібрань Уповноважених.

 

Стаття 30. Заходи в разі порушення обов’язків Уповноважених

30.1. Якщо Уповноважений не виконує прийняті на себе зобов’язання, він може бути недопущений до такої посади на майбутніх виставках. Таке рішення приймається Радою Федерації ФІП, після того як такому Уповноваженому і його Учаснику була надана можливість пояснити їх позицію відносно порушення обов’язків.

30.2. Якщо Уповноважений не виконував свої обов’язки з особистих причин, його Учасник ФІП повинен вжити відповідних альтернативні заходи, щоб всі експонати його країни могли бути представлені на такій виставці. Якщо призначається новий Уповноважений, він має всі права і обов’язки Уповноваженого, передбачені в Розділі IV.

 

РОЗДІЛ V. ЖУРІ

 

Стаття 31. Склад журі

31.1 Для Всесвітніх та Міжнародних виставок ФІП журі має призначатися зі списку журі ФІП, акредитованих згідно з положеннями у Вказівках про обов’язки та акредитацію членів журі Всесвітніх та Спеціалізованих виставках ФІП. Такий список надається в розпорядження Адміністрації виставки.

31.2. Число учасників журі для виставки підлягає узгодженню між Консультантом ФІП і Адміністрацією виставки. Як правило, один член журі повинен призначатися з розрахунку не більш ніж на 100 кв. м. виставкових місць. Однак, спеціальні вимоги окремих конкурсних Класів також повинні прийматися до уваги.

31.3. Термін «Член журі» включає Старших консультантів, помічників Членів журі та членів Експертної комісії, крім особливо передбачених випадків.

31.4. Адміністрація виставки призначає до 25% членів журі з акредитованих членів журі власної Національної федерації, у відповідності зі Статтею 31.1. Якщо в Учасника немає достатньої кількості акредитованих членів журі, Адміністрація виставки та Консультант ФІП узгоджують, від яких Учасників можна буде додатково залучити акредитованих членів журі для заповнення їх квоти. Адміністрація виставки спочатку повинна отримати підтвердження від Учасників, від яких залучаються додаткові акредитовані члени журі, перед їх запрошенням.

31.5. Рада Федерації ФІП призначає до 25% членів журі зі списку акредитованих членів журі. Вони вказуються у виставкових виданнях як такі, що отримали призначення ФІП. Такі призначені члени журі, зазвичай, є керівниками групи або іншими старшими членами Журі.

31.6. Адміністрація виставки призначає інших членів журі зі списку акредитованих членів журі, поданого Учасниками. Кожен Учасник має право пропонувати до трьох членів журі з різних дисциплін за запитом Адміністрації виставки. За можливістю, обрані члени журі повинні бути з тих країн, які представляють найбільшу кількість експонатів. Максимум два члена журі (старші консультанти та члени журі за квотою ФІП не включаються) з різними спеціалізованими знаннями можуть бути призначені від кожного Учасника. Член журі не може також виступати в якості Уповноваженого, за винятком передбаченого в Статті 22.3.

31.7. Адміністрація виставки може призначити до трьох старших консультантів в журі зі списку акредитованих членів журі.

 

Стаття 32. Процедура призначення членів журі

32.1. Президент Федерації ФІП автоматично є Почесним головою кожного журі. Президент бере участь у журі з такими ж правами і обов’язками, як і у інших членів журі, зокрема стежить за тим, щоб дотримувалися відповідні положення Федерації ФІП. Якщо Президент Федерації ФІП не може приймати участь, якийсь член Ради Федерації ФІП виступає в якості Почесного голови.

32.2. Рада Федерації ФІП за погодженням з Адміністрацією виставки та Консультантом ФІП призначає Секретаря журі. Таке призначення здійснюється за два роки і не менш ніж за 18 місяців до відкриття виставки.

32.3. Процедура призначення членів журі є наступною:

- адміністрація виставки запитує про номінантів з остаточного списку акредитованих членів журі у відповідності зі Статтею 31.6; Члени Ради Федерації ФІП та Голова комісії не призначаються, вони завжди є номінантами за квотою ФІП.

- після чого Адміністрація виставки готує вищевказані списки попереднього складу журі;

- консультант ФІП за погодженням з Адміністрацією виставки стежить за тим, щоб було достатньо кваліфікованих керівників групи в журі, а також, щоб було не менше 10% членів журі, що недавно отримали кваліфікацію. Він також вказує, які члени журі повинні обиратися в якості номінантів ФІП.

32.4. Номінація членів журі Адміністрацією виставки подається Раді Федерації ФІП через Консультанта ФІП не пізніше ніж за 12 місяців до відкриття виставки. Затверджений список членів журі узгоджується, і висилаються запрошення не пізніше ніж за 6 місяців до відкриття виставки, але не раніше затвердження Радою Федерації ФІП. Копія листа-запрошення повинна бути відіслана відповідним Учасникам ФІП.

32.5. Всі призначення членів журі на виставку ФІП повинні бути підтверджені Радою Федерації ФІП.

 

Стаття 33. Призначення асистентів журі

33.1. Рада Федерації ФІП відбирає асистентів з номінацій, направлених їм Учасниками, за погодженням з Консультантом ФІП і Адміністрацією виставки. Один асистент журі може призначатися по кожному суддівському класу.

 

Стаття 34. Організація роботи журі

34.1. У забезпеченні роботи журі та Експертної комісії, Адміністрація виставки забезпечує доступ до виставки поза робочий час, по необхідності.

34.2. Адміністрація виставки залишає наступне в розпорядження журі для виконання їх обов’язків:

- окремий зал без доступу широкої публіки,

- суміжну кімнату для секретаріату журі,

- необхідне офісне обладнання, включаючи комп’ютерне та копіювальне обладнання. Комп’ютер повинен підтримувати програмне виставкове забезпечення ФІП.

34.3. Окремий зал і обладнання забезпечуються для ефективної роботи Експертної комісії. Необхідне мінімальне обладнання визначається Головою Комісії з виявлення підробок і повідомляється Адміністрації виставки через Консультанта.

 

Стаття 35. Привілеї членів журі

35.1. Адміністрація виставки надає кожному члену журі на безкоштовній основі наступне:

- два вхідних квитки на весь термін дії виставки, один з них для члена сім’ї;

- до початку роботи журі, мінімум два виставкових каталоги;

- дві копії звіту журі (Palmares),

- два запрошення на Банкет Palmares і на всі офіційні заходи виставки, одне з них для члена сім’ї.

 

Стаття 36. Компенсація витрат

36.1. Члени журі мають право на компенсацію всіх транспортних витрат в і з їх місця проживання і місця проведення виставки. Члени журі самостійно вирішують, переїжджати поїздом (перший класом) або літаком (найдешевший квиток). Асистент журі не має права на таку компенсацію.

36.2. Адміністрація виставки надає кожному члену журі номер в готелі з ванною або душем і сніданком не менше ніж на дві персони, за день до відкриття виставки і до закінчення виставки. Для журі по літературному класу надаються спеціальні умови, якщо їм необхідно прибути раніше.

36.3. Адміністрація виставки виплачує відповідну суму на добові витрати на період фактичного присутності; така оплата повинна бути проведена на першій формальної сесії журі. Асистент журі не має права на таку компенсацію.

36.4. Члени журі розміщуються в готелі, наданим для них Адміністрацією виставки. Якщо вони хочуть зупинитися в іншому місці, вони не мають права на компенсацію витрат на проживання.

36.5. Журі забезпечують обідами під час їх засідань.

 

Стаття 37. Конфіденційність обговорень журі

37.1. Журі засідає на закритих сесіях. Рішення журі є остаточними. Апеляції щодо заниження оцінки експонату з причин, вказаних в п.46.3, допускаються, якщо вони складені у формі, затвердженій Радою Федерації ФІП.

37.2. Робота журі є конфіденційною, і всі члени журі повинні дотримуватися цього під час і після суддівства. Результати суддівства зберігаються в таємниці, поки не будуть оголошені Адміністрацією виставки.

37.3. У разі порушення Статті 37.2, Рада Федерації ФІП може негайно зняти порушника з посади та / або виключити з журі на майбутніх виставках ФІП.

 

Стаття 38. Вибори Голови і Президії журі

38.1 Кандидатура на Голову журі пропонується Адміністрацією виставки за погодженням з Консультантом ФІП. Голова журі не повинен займати ключову посаду в генеральному керівництві виставки. Однак, Голова журі має бути акредитований і мати відповідний суддівський досвід.

38.2. На початку своєї роботи, члени журі затверджують призначення Голови журі, не більше трьох заступників та Секретаря журі. Ці обрані члени журі, разом з Президентом ФІП або його Заступником, формують Президію журі.

 

Стаття 39. Суддівські команди

39.1. Секретар журі за погодженням з Консультантом ФІП розподіляє суддівське завдання командам, що складається мінімум з трьох членів журі, обраних за принципом їх спеціалізації. Консультант ФІП призначає керівників команд за погодженням з Радою Федерації ФІП і визначає кількість експонатів, які належать оцінюванню кожною командою. Це також застосовують до розподілу асистентів журі по командам.

 

Стаття 40. Суддівство експонатів

40.1. У разі смерті експонента, його експонат оцінюється, якщо тільки не буде знятий з виставки представником експонента.

40.2. Журі має повноваження перевести експонат з одного класу в інший, якщо вважає це виправданим, якщо тільки експонент, затверджений Уповноваженим, в письмовій формі не вимагатиме суддівства по класу, зазначеному цим експонентом.

40.3. За організацію суддівства експонатів у Відкритому класу відповідає Адміністрація виставки. Рекомендації описані в регламенті «ІРЕКС».

 

Стаття 41. Рішення журі

41.1. Журі на повинно присуджувати нагороду такого ж рівня, яку експонат отримав на попередній виставці.

41.2. Журі не дозволяється комбінувати різні експонати від одного експонента з метою суддівства.

Кожен експонат, допущений Адміністрацією виставки, повинен судитися окремо. Це не застосовується до експонатів літературного класу.

 

Стаття 42. Присудження медалей

42.1. Кожна суддівська команда приймає остаточне рішення про присудження медалей до 89 балів включно, якщо інші члени журі не заперечують.

42.2. Пропозиції команд журі за всіма Золотими медалями, а також заперечення згідно зі Статтею 42.1, подаються на розгляд всього журі.

42.3. Рішення всього складу журі приймаються більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів, голос Голови журі є вирішальним.

42.4. Асистенти членів журі та члени Експертної комісії не мають права голосу.

 

Стаття 43. Присудження Гран-прі d'Honneur

43.1. Президія журі відбирає такі експонати, які можуть розглядатися на присудження Гран-прі d'Honneur з чемпіонського класу ФІП. Всі члени журі мають право пропонувати додаткових кандидатів.

43.2. Присудження Гран-прі d'Honneur з чемпіонського класу ФІП здійснюється таємним голосуванням всього складу журі. У разі рівної кількості голосів, голос Голови журі є вирішальним.

43.3. Кандидати на Гран-прі d'Honneur та інші гран-прі оголошуються відразу по завершенні роботи журі.

 

Стаття 44. Присудження гран-прі

44.1. На присудження гран-прі для інших Конкурсних класів, суддівські групи пропонують експонати, які отримали не менше 96 балів.

44.2. Присудження гран-прі здійснюється таємним голосуванням всього складу журі. У разі рівної кількості голосів, голос Голови журі є вирішальним.

 

Стаття 45. Виставкові дипломи

45.1. Виставкові дипломи підписуються Головою журі та Директором адміністрації виставки.

 

Стаття 46. Робота експертної комісії

46.1. Група експертів, затверджена Радою Федерації ФІП, вивчає не менш 1% експонатів і всі експонати Чемпіонського класу на наявність підробок, фальсифікацій та інших порушень. Вони також інспектують інші експонати, щодо яких суддівськими командами повідомляється про можливі підробки або підробленого матеріалу. Вони передають свій звіт Президії журі.

46.2. На вимогу Експертної комісії, Адміністрація виставки має прибрати експонати або їх частини з виставкових місць для більш детального експертного дослідження. Уповноважені, що відповідають за експонати, запрошуються бути присутнім при відкритті виставкових конструкцій, якщо такі прибули на виставку.

46.3. Якщо встановлено, що експонат містить підроблені, фальсифіковані, виправлені або неправильно ідентифіковані предмети, що не були чітко позначені як такі, такий експонат переводиться в нижчу категорію, яка визначається Президією та затверджується журі. Якщо експонат містить багато підроблених, фальсифікованих або змінених предметів, що не були відзначені як такі, такий експонат може бути знятий з конкурсу. У всіх випадках, коли експонат був знижений в категорії, експонент, Національний уповноважений і національна Федерація належним чином повідомляються Головою Комісії з виявлення підробок.

46.4. Експоненти, чиї виставкові конструкції були розкриті для інспектування матеріалу, і від яких зажадали знову надати сертифікати перед показом матеріалу, повідомляються таким же чином.

 

РОЗДІЛ VI. АДМІНІСТРАЦІЯ ВИСТАВКИ

 

Стаття 47. Основні обов’язки Адміністрації виставки

47.1. Адміністрація виставки ФІП зобов’язана суворо дотримуватися Статут ФІП, регламент «ГРЕКС» і всі інші положення.

 

Стаття 48. Інформація від Адміністрації виставки

48.1. Адміністрація усіх виставок ФІП зобов’язана надавати Раді Федерації ФІП, Консультанту ФІП, Комісіям ФІП, Уповноваженим, Членам журі та експонентам оперативну та всебічну інформацію з усіх важливих питань, що стосуються виставки.

 

Стаття 49. Зміст рекламних брошур та каталогу

49.1. Перша рекламна брошура кожної виставки ФІП повинна містити:

- регламент «ГРЕКС»

- регламент «ІРЕКС»

- список Уповноважених з їх адресами (вкл. тел., факс і e-mail)

- ім’я та адресу Консультанта ФІП (вкл. тел., факс і e-mail)

- дані про внески за кожне виставкове місце (конструкцію)

- загальна кількість виставкових місць, які розподіляються згідно зі Статтями 6.3 та 6.4., і правил для молодіжного, літературного і відкритого класу

- дані про розмір виставкових місць (конструкцій)

- умови страхування для виставки

49.2. Наступна інформація повинна бути опублікована в наступних рекламних матеріалах:

- імена та адреси Уповноважених (вкл. тел., факс і e-mail)

- ім’я та адресу Консультанта ФІП (вкл. тел., факс і e-mail)

- митні та валютні правила, застосовувані до виставки

- правила в’їзду в і виїзду з країни

- будь-які зміни в регламенті «ІРЕКС».

 

Стаття 50. Безпека та страхування відповідальності перед третіми особами

50.1. Адміністрація виставки відповідає за всі аспекти безпеки.

50.2. Адміністрація виставки забезпечує прийнятне страхування відповідальності перед третіми особами.

50.3. Страхові і транспортні витрати стосовно всіх допущених експонатів лежать на Адміністрації виставки.

 

Стаття 51. Транспортування експонатів

51.1. Експоненти несуть витрати по відправці і поверненню експонатів в приймаючу країну, але будь-які витрати в приймаючій країні несе Адміністрація виставки.

51.2. Експоненти повинні застрахувати свої експонати від місця відправки до їх повернення. Федерація повинна простежити, щоб таке страхування було дійсним.

 

Стаття 52. Внески за патронат, сприяння та визнання

52.1. Внесок за патронат або сприяння встановлюється Конгресом Федерації ФІП (Стаття 47.4 Статуту) та узгоджується в Договорі з Радою Федерації ФІП (Стаття 20.2 регламенту «ГРЕКС»). Внесок за визнання встановлюється Конгресом Федерації ФІП.

52.2. Внесок за патронат або сприяння оплачується, як передбачено в Договорі, а внесок за визнання - як передбачено у листі-угоді.

52.3. Якщо з якої-небудь причини виставка не проводиться, початкові і будь поетапні платежі не повертаються.

 

Стаття 53. Програмне забезпечення ФІП

53.1. Федерація ФІП має програмне забезпечення для управління Всесвітніми та Міжнародними виставками. Таке програмне забезпечення надається в розпорядження Адміністрації виставок під патронатом, за сприяння або визнання ФІП безкоштовно.

53.2. Використання програмного забезпечення зумовлена спеціальними умовами, які викладаються в Договорі між Адміністрацією виставки та Федерацією ФІП. Програмне забезпечення залишається винятковою власністю Федерації ФІП і не може бути завантажено або скопійовано окрім як з дозволу ФІП.

 

Стаття 54. Інформація для Ради Федерації ФІП

54.1. Після закінчення виставки, Адміністрація виставки безкоштовно надає дві копії всіх виставкових публікацій Секретаріатові ФІП, включаючи рекламні брошури, виставкові каталоги і суддівський звіт (Palmares).

54.2. Копії всіх Бюлетенів, каталогів, звітів Palmares та інших рекламних матеріалів відправляються членам Ради Федерації ФІП і Головам Комісій після їх публікації.
Стаття 53 Програмне забезпечення ФІП


Стаття 55. Збори Ради федерації

55.1. Від Адміністрації Всесвітньої або Міжнародної виставки ФІП, де не проводиться Конгрес ФІП, можуть зажадати організувати збори Ради Федерації ФІП. В цьому випадку, Адміністрація виставки надає відповідні конференц-зали і відповідає за транспортні витрати і витрати на проживання (еквівалентні витратам, передбаченим у Статті 35 і 36 регламенту «ГРЕКС») будь-якого члена Ради, що не одержав кваліфікацію, і Генерального секретаря ФІП, за таким винятком, що готельний номер і добове утримання обмежується до п’яти діб для Генерального секретаря та членів Ради.

 

РОЗДІЛ VII. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ПРОВЕДЕННЯ КОНГРЕСУ ФІП

 

Стаття 56. Конгрес

56.1. Генеральний секретар ФІП діє в якості Консультанта для підготовки піврічного Конгресу ФІП. Генеральний секретар може делегувати деякі свої обов’язки Консультанту ФІП, якщо Конгрес проводиться паралельно з виставкою ФІП.

56.2. Організатори Конгресу ФІП відповідають за технічні та організаційні приготування і проведення Конгресу. Вони зобов’язані:

- надати відповідні зали для Конгресу, зборів Ради Федерації ФІП і зібрань філателістичних комісій ФІП;

- надати звукову апаратуру в залі для Конгресу та організувати аудіозапис пленарного засідання Конгресу;

56.3. Організатори Конгресу ФІП відповідають за транспортні витрати і витрати на проживання (еквівалентні витратам, передбаченим у Статті 35 і 36 регламенту «ГРЕКС») для:

- Ради Федерації ФІП;

- Генерального секретаря.

 

РОЗДІЛ VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 57. Мова

57.1. У разі будь-яких розбіжностях в тексті перекладу, текст англійською мовою превалює.

 

Стаття 58. Винятки

58.1. Питання, не висвітлені в регламенті «ГРЕКС», вирішуються Радою Федерації ФІП і якщо затверджуються наступним Конгресом.

58.2. Винятки з положень регламенту «ГРЕКС» можуть бути зроблені лише Радою Федерації ФІП.

 

Стаття 59. Затвердження Генерального регламенту для виставок

59.1. Вищевикладений Генеральний регламент ФІП для виставок був затверджений на 66-му Конгресі Федерації ФІП 14 жовтня 2000 в Мадриді; поправки були внесені на 72-му Конгресі Федерації ФІП 24 червня 2012 в Джакарті. Вони вступили в силу відразу після закриття Конгресу.

 

Цюріх, червень 2012