АсФУ / Новини АсФУ / ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕГІЮ ЖУРІ УКРАЇНИ.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕГІЮ ЖУРІ УКРАЇНИ.

Виставки

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕГІЮ ЖУРІ УКРАЇНИ.

1.Коллегія журі складається з найбільш кваліфікованих філателістів, які мають досвід розробки експонатів, знають регламенти ФІП та здатні правильно і об'єктивно оцінювати наданий на виставку матеріал.

2.Колегія журі сприяє зростанню рівня філателістичних виставок, розширенню кола експонатів, допомагає підвищенню кваліфікації членів журі всіх категорій.

Структура і функції журі України.

3.До складу колегії журі входять судді, які мають національну і першу категорії.

4.Керівництво діяльністю суддів здійснює рада колегії журі, яка складається з голови, призначеного правлінням АСФУ, заступника, секретаря і членів, що мають національну категорію.

5.На раду покладається:

- облік членів журі;

- рекомендація і підбір суддів до складу журі на виставки;

- облік змін в регламентах та положеннях по оцінці експонатів;

- проведення семінарів для експонентів і суддів;

- навчання та прийом іспитів з присвоєння суддям першої і  національної; категорій.

cистематично консультувати членів АсФУ на предмет створення експонатів і підвищення їх рівня;

 

6.Голова, не рідше одного разу на рік, звітує про виконану роботу перед правлінням АсФУ.

7. У АсФУ передбачені перша і національна категорії суддів.

8.Перша категорія присвоюється правліннями обласних відділень АсФУ після здачі іспиту на знання вимог регламентів ФІП і положень АсФУ про виставкову роботу. Аспіранти зобов'язані мати свої експонати, нагороджені на обласних виставках не нижче позолоченою, або на регіональній – не нижче великої срібної медалі.

9.Судді I-ї категорії можуть претендувати на звання члена колегії національної категорії за умови:

 - наявності не менше позолоченою медалі на національних виставках;

 - проходження практики на трьох виставках рангу «А» або «Б»;

 - рекомендації обласного відділення АсФУ і складання іспитів раді колегії журі.

Права і обов'язки членів колегії журі

10.Член журі має право:

 - працювати суддею на виставках, якщо він рекомендований колегією журі і запрошений оргкомітетом;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи журі;

 - консультувати експонентів і суддів I-ї категорії з питань створення експонатів.

Обов'язки членів журі:

- бути об'єктивним і принциповим ло оцінці експонатів;

- знати і дотримуватись вимог виставкового регламенту, регламентів з оцінки експонатів ФІП і вимог положення про філателістичні виставки АсФУ;

- дотримуватися конфіденційності змісту дискусій під час роботи суддів на виставцках;

- член журі  не має права розмовляти з експонентами і повідомляти про результати суддівства до часу підбиття підсумків;

- неявка судді з неповажних причин на виставку тягне за собою дискваліфікацію на два роки, а при грубих порушеннях суддівської етики – виключення з колегії журі АсФУ.

Робота журі на виставці.

11.Склад суддів на виставці затверджує оргкомітет за рекомендацією колегії журі АсФУ.

12.Оргкомітет виставки для роботи журі забезпечує:

- приміщенням для проведення нарад;

- технікою для друку і розмноження протоколів;

- списками учасників і призів, каталогами та бланками для оцінки експонатів і експертизи.

13.Заключний вердикт журі приймається відкритим голосуванням. За однакової кількості голосів вирішальним є голос голови.

14.Жюрі має право, виходячи з необхідності, переводити експонати з одного конкурсного класу в інший.

15.Інформація про роботу журі строго конфіденційна і розголошенню не підлягає.

 

У своїх діях журі керується Генеральним і спеціальними регламентами ФІП, «Положенням про філателістичні виставких» і «Положенням про колегію журі» АсФУ.
17.Рішення журі остаточне і оформляється протоколом.

 

18.Після завершення роботи судді зустрічаються з експонентами біля виставкових стендів для роз'яснення результатів оцінки.

19.Голова журі виставки в кінці, після підписання протоколів, робить відповідний запис в посвідчення членів колегії журі.