АсФУ / Всі новини / V-я регіональна виставка «Закарпатолімпфіл-2021». Присвячена відкриттю XXXII літніх Олімпійських ігор.

V-я регіональна виставка «Закарпатолімпфіл-2021». Присвячена відкриттю XXXII літніх Олімпійських ігор.

Виставки

Програма проведення V-ої Регіональної 

філателістичної виставки ”Закарпатолімпфіл 2021”

23 липня 2021 року. Перший день. Відкриття виставки.

12.00

Урочисте відкриття виставки. Вступне слово членів Оргкомітету.

12.30 - 18.00

Робота виставки. Спеціальне погашення, присвячене відкриттю V-ої Регіональної філателістичної виставки ”Закарпатолімпфіл 2021”.

15.00 - 16.00

Оглядова екскурсія виставкою. (Екскурсію проводить голова Закарпатського ОТФ ім. Ф. Фекети Будкевич Г.Б.)

12.30 - 18.00

Огляд і оцінка членами журі експонатів виставки.

24 липня 2021 року. Другий день.

10.00 - 18.00

Робота виставки.

11.00 - 14.00

Екскурсія виставкою для школярів. (Екскурсію проводять члени Ужгородського клубу філателістів).

10.00 - 13.00

Огляд і оцінка членами журі експонатів виставки.

14.00 - 16.00

Зустріч членів журі з зацікавленими експонентами.

16.00 - 17.00

Майстер - клас членів журі виставки.

18.00

Пальмарес. (Оргкомітет, журі, золоті медалісти)

25 липня 2021 року. Третій день.

9.00 - 12.00

Велика зустріч філателістів. (Шаховий клуб, СК ”Юність”)

10.00 - 13.00

Робота виставки.

25 липня 2021 року. Четвертий день. Закриття виставки.

9.00 - 11.30

Робота виставки.

11.45

Урочисте закриття виставки. Нагородження учасників виставки.

Регламент

V-ої  регіональної виставки «Закарпатолімпфіл-2021»,

присвяченій  відкриттю XXXII літніх Олімпійських ігор.  1. Загальні положення.

1.1.Організаторами виставки є:

  Закарпатське обласне товариство філателістів ім..Ф.Фекети АсФУ

  Асоціація філателістів України(далі АсФУ)

  Закарпатське відділення НОК України

  Акціонерне товариство «Укрпошта»

  Закарпатська дирекція АТ «Укрпошта»

  Київське товариство філателістів (колективний член АсФУ)

  

  

1.2. Виставка відбудеться з 23 по 26 липня 2021 року у приміщенні спорткомплексу «Юність»  м.Ужгород, вул..Заньковецької,5.

1.3. Організаційний комітет виставки (надалі – Оргкомітет) приймає заявки за адресою:

  м.Ужгород,Поштова,1 а/с – 35-а.Тел: 050/335-23-05, 098//056-90-50 або 099/028-97-00.

  E-mail: m.08dmytr@gmail.com

1.4. Спонсорську та меценатську допомогу у проведенні виставки можуть надавати будь-які

  організації, установи,господарські формування усіх видів, а також меценати, які сприяють

  утвердженню іміджу України в світі через популяризацію філателії.

1.5. Виключне право використовування емблеми виставки та виготовлення будь-якої реклам-

  ної продукції, присвяченої філвиставці, належить Оргкомітету.

  1. Умови участі у філателістичній виставці.

2.1. Учасниками виставки (надалі – експоненти) можуть бути члени Асоціації філателістів 

  України та інші філателісти, які мають відповідний експонат,а також іноземні філателісти,

  запрошені Оргкомітетом. Перевага надається експонатам спортивної  тематики.

2.2. Участь у виставці безкоштовна.

2.3. До участі у виставці допускається не більше чотирьох експонатів від однієї особи.

.

  1. Класифікація експонатів за конкурсними класами

  На виставці демонструватимуться та оцінюватимуться експонати у таких класах:

3.1.Традиційної філателії.

3.2. Маркофілія(історії пошти).

3.3. Тематична філателія.

3.4. Аерофілія та астрофіліт.

3.5. Юнацький клас (до експонату додається свідоцтво про народження):експоненти віком

  10-21 рік.

3.6. Одностендовий експонат.

3.7. Сучасна українська філателія( з 1991 р. по теперішній час).

3.8. Клас картмаксимумів.

3.9. Клас цільних речей.

3.10. Відкритий клас.

3.11. Ревеню.

3.12. Ілюстровані поштові картки.

3.13. Філателістична література:

        а) каталоги, які були видані після 1 січня 2016 року,

        б) книги, які були видані після 1 січня 2015 року,

        в) журнали(тільки річні комплекти) та окремі статті в журналах та газетах

        (не менше 10), які були видані або опубліковані після 1 січня 2015 року,

        г) самостійні видання( на правах рукопису), які відповідають вищезазначеним пунктам.

3.14. Клас журі( мацстер-клас).

3.15. Почесний клас.   1. Подача заявок на участь у виставці та представлення експонатів

4.1. Заявки на участь у виставці подаються в Оргкомітет або надаються особисто одному із

  членів Оргкомітету до 05.07. 2021 року. До заявки додаються копії титульного аркуша екс-

  понату.Заявки,які надійдуть пізніше визначеного терміну,будуть задоволені тільки за наяв-

  ності вільних стендів.За підбір експонатів до конкурсних класів відповідає Оргкомітет.

4.2. Після розгляду Оргкомітетом поданих заявок кожен експонент отримає підтвердження 

  до 10.07.2021 р. про прийом або відхилення заявленого експонату.

4.3. Прийняті на виставку експонати повинні бути доставлені в Оргкомітет не пізніше 21.07.

   2021 року.

4.4. Кожен експонат повинен мати титульний аркуш, на якому подано назву експонату з ано-

  тацією та планом, а також може бути вказано прізвище та ім′я власника експонату.

4.5. Філателістичні матеріали мають бути надійно прикріпленими до експозиційних аркушів,

  а сам аркуш має бути захищений прозорою безколірною плівкою. У лівому нижньому куті 

  на лицевій стороні та на зворотній має бути зазначено його порядковий номер. Крім того на

 звороті кожного аркуша олівцем записується назва експоната,прізвище,ініціали та адреса.

4.6. Усі тексти повинні бути написані українською мовою або однією із офіційних мов ФІП

  (англійською,німецькою,французьською,російською).

4.7.Виставкові аркуші мають бути вкладені в конверти або папки за кількістю стендів ( один

  стенд – 16 аркушів).На конверті або папці потрібно зазначити номер стенда та номери арку-

  шів  у ньому.

4.8. Кожний експонент повинен надійно запакувати свій експонат та відіслати його цінною 

  посилкою із повідомленням про вручення,яке повертається експоненту після отримання ек-

  споната Оргкомітетом.

4.9. Кожний експонат супроводжується описом за визначеним взірцем у двох примірниках.

4.10. Експонати  конкурсних класів  повинні розміщуватись на:

4.10.1. Клас 3.1. – 3.4. на 5 стендах.

4.10.2. Клас 3.5. – на 2-5 стендах.

4.10.3. Клас 3.6. – на одному стенді.

4.10.4. Клас 3.7. – 3.10. – на 5 стендах.

4.10.5. Клас 3.11. – 3.12. – на 3-5 стендах.

4.11. Експонати,які не відповідають вимогам пункту 4.10. даного Регламенту, до експонуван-

  ня та оцінки у конкурсних класах не допускаються.

4.12. Оргкомітет залишає за собою право виставляти експонати повністю,частково або зовсім

  не виставляти,проте усі прийняті експонати у повному обсязі будуть надані для оцінки журі

4.13. Витрати на доставку експоната до Оргкомітету несе його власник,а повернення здійсню

  ється коштом Оргкомітету  впродовж  двох тижнів після закінчення виставки.

4.14. Експонати літературного класу надсилаються до Оргкомітету у двох примірниках і не

  підлягають поверненню експонентам.

4.15 Оргкомітет несе відповідальність за збереження експонатів із моменту їх отримання до

  відправки власнику.

4.16. Без згоди Оргкомітету експонат не може бути знятий із експозиції до закриття виставки

  Під час роботи виставки не дозволяється вносити жодних змін до експонатів.

  1. Оцінка експонатів та нагороди виставки

5.1. Оцінку експонатів та присудження нагород здійснює журі,яке затверджує Оргкомітет,

  згідно із Регламентом і правилами ФІП за критеріями категорії виставки.

5.2. Рішення суддівської колегії (журі) є остаточним і перегляду не підлягає.

5.3. Журі має право вносити зміни в заявлену кваліфікацію експонентів,переводячи їх у ін-

  ший конкурсний клас.

5.4. Наприкінці роботи виставки члени журі проводять зустрічі з усіма зацікавленими експо-

  нентами, де роблять аналіз експонатів.

5.5. Для експонентів усіх конкурсних класів передбачені такі нагороди:

  а) медалі рангу золотої,великої позолоченої,позолоченої,великої срібної,срібної,посрібленої 

     та бронзової   

  б) дипломи

5.6. Найкращий експонат,виставки,який набере найбільшу кількість балів,отримає Гран-Прі.

5.7. Для відзначення кращих експонатів передбачені спеціальні призи,надані різними органі-

  заціями,установами та окремими доброчинцями.

5.8. Кращий експонат,який відзначать відвідувачі виставки,отримає Приз глядацьких симпа-

  тій.

5.9. Кожний учасник виставки отримає безкоштовно каталог,оціночний лист та пальмарес.

  1. Заключні положення

6.1. Програму виставки,щоденний порядок і час роботи затверджує Оргкомітет.

6.2. Відвідування виставки безкоштовне.

6.3. Підписуючи заявку на участь у виставці,експонент тим самим підтверджує,що знає вимо

  ги цього Регламенту і зобов′язується беззастережно їх виконувати.

6.4. На території виставки забороняється торгівля та обмін філматеріалом.Право продажу ма-

  ють виключно поштові кіоски та інші інституції за письмовою згодою Оргкомітету.

6.5. Усі відвідувачі виставки зобов′язані дотримуватись правопорядку та повинні беззапереч-

  но виконувати розпорядження служби охорони.

6.6. Всі інші питання,не врегульовані даним Регламентом,вирішує Оргкомітет виставки


Завантажити заявку на участь можна за посиланням: завантажити заявку